• Kategori
 • 198 okunma
 • 3 dk okuma süresi

Arduino ile LCD 16×2 Arabirimi

admin
 Arduino ile LCD 16×2 Arabirimi

LCD’ler (Likit Kristal Ekranlar) gömülü sistem uygulamalarında sistemin çeşitli parametrelerini ve durumunu görüntülemek için kullanılır.

LCD 16×2, her birinde 16 karakter barındırabilen 2 sıralı 16 pimli bir cihazdır.

LCD 16×2, 4 bit modunda veya 8 bit modunda kullanılabilir.

Özel karakterler oluşturmak da mümkündür.

Kontrol amaçlı kullanılabilen 8 veri hattı ve 3 kontrol hattı vardır.

Arayüz Şeması

8 bit ve 4 bit modunda 16×2 LCD’de (özel karakterler ve normal karakterler) veri görüntüleme.

Burada, Arduino tarafından sağlanan yerleşik LiquidCrystal kütüphanesini ve Hitachi HD44780 (veya uyumlu) yonga setine dayanan LCD’ler için IDE’lerini kullanacağız.

LiquidCrystal kütüphanesi hakkında bilgiyi burada bulabilirsiniz.

LCD’de Verilerin Görüntülenmesi İçin Sketch’ler (Özel Karakterler ve Normal Karakterler)

#include <LiquidCrystal.h>
/ * LiquidCrystal sınıfının lcd adında bir nesne oluşturun * /
LiquidCrystal lcd (13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3); / * 8 bit mod için * /
// LiquidCrystal lcd (13, 12, 11, 6, 5, 4, 3); / * 4 bit modu için * /

unsigned char Character1 [8] = {0x04, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F}; / * Özel Karakter 1 * /
unsigned char Character2 [8] = {0x01, 0x03, 0x07, 0x1F, 0x1F, 0x07, 0x03, 0x01}; / * Özel Karakter 2 * /

void setup () {
   lcd.begin (16,2); / * 16x2 LCD ekranı başlat * /
   lcd.clear (); / * LCD'yi temizle * /
   lcd.createChar (0, Karakter1); / * Özel karakter oluştur * /
   lcd.createChar (1, Karakter2);
}

void loop () {
   lcd.setCursor (0,0); / * İmleci 0 satır 0 sütununa ayarla * /
   lcd.print ( "Merhaba !!!!"); / * Verileri ekranda yazdır * /
   lcd.setCursor (0,1);
   lcd.write (byte (0)); / * Görüntülenecek bir karakter yazın * /
   lcd.write (1);
}

Kullanılan Fonksiyonlar

1. LiquidCrystal object_name(rs,rw,en,d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7)
LiquidCrystal object_name(rs,rw,en,d4,d5,d6,d7)

 • Bu işlev LiquidCrystal sınıfının object_name adlı bir nesneyi tanımlar.
 • rs, rw ve en, Arduino kartının rs, rw ve en LCD’ye bağlı pin numaralarıdır.
 • d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6 ve d7, Arduino kartının LCD D1, D2, D3, D4, D5, D6 ve D7 veri pinlerine bağlanan pin numaralarıdır.
 • Örnek, LiquidCrystal lcd (13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3). Bu, LCD’yi 8 bit modunda kullanır.
 • Örnek, LiquidCrystal lcd (13, 12, 11, 6, 5, 4, 3). Bu, LCD’yi 4 bit modunda kullanır.

 

2. lcd.begin(cols,rows)

 • Bu işlev, LCD’nin sahip olduğu satır ve sütun sayısını tanımlamak ve LCD’yi başlatmak için kullanılır.
 • Nesne, nokta 1’deki işlev kullanılarak tanımlandıktan sonra, diğer işlevleri çağırmadan önce çağrılması gerekir.
 • Örnek olarak, 16×2 LCD için lcd .begin (16,2) yazıyoruz. lcd , LiquidCrystal sınıfının nesnesinin adıdır. 16 sütun sayısı ve 2 satır sayısıdır.

 

3. lcd.setCursor(col,row)

 • Bu işlev LCD’nin imlecini satır ve sütun parametreleri tarafından belirtilen bir konuma konumlandırır.
 • col, imlecin olması gereken sütun numarasıdır (sütun 1 için 0, sütun 5 için 4 vb.).
 • row, imlecin olması gereken satır numarasıdır (satır 1 için 0, satır 2 için 1).
 • Örnek, imleci 2. sıradaki 5. sütuna ayarlamak için, lcd. setCursor (4,1). lcd , LiquidCrystal sınıfının nesnesinin adıdır.

 

4. lcd.createChar(num,data)

 • Bu işlev, LCD’de kullanılmak üzere yeni bir özel karakter oluşturmak için kullanılır.
 • num, özel karakterin saklanacağı CGRAM konumudur (0 ila 7).
 • veriler, özel karakteri temsil eden sekiz baytlık dizidir.
 • Özel karakter yalnızca 5×8 piksel olabilir.
 • Her özel karakter, her satır için bir tane olmak üzere sekiz baytlık bir dizi ile belirtilir. Her baytın en az önemli beş biti, o satırdaki pikselleri belirler.
 • Ekranda özel bir karakter görüntülemek için write () işlevinin kullanılması gerekir. LCD’de görüntülenecek özel karakterin CGRAM konum numarası (0 ila 7) yazma işlevine argüman olarak iletilir.
 • Not: “0” özel karakterine atıfta bulunurken, onu bayt olarak atmanız gerekir, aksi takdirde derleyici bir hata atar.

 

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın