Arduino Soruları ve Cevapları – Kart Donanım Özellikleri

1. Arduino UNO Kartının çalışma frekansı nedir?


a) 20 MHz
b) 16 Mhz
c) 6 MHz
d) 10 MHz

Cevap:b

Açıklama: Arduino UNO, 16 MHz çalışma frekansına ve maksimum 20 MHz çalışma frekansına sahip ATmega328 İşlemci kullanır; bu, anahtarlama hızı ne kadar yüksek olursa, çip o kadar ısınır ve hatta önerilmez. tahtanın fiziksel olarak zarar görmesine neden olur.

2. Arduino kartlarındaki analog Pinler PWM prensibine göre çalışır. PWM’nin tam açılımı nedir?


a) Pin Geniş Modülasyonu
b) Darbe Dalga Biçimi Modülasyonu
c) Darbe Genişliği Modülasyonu
d) Darbe Dalgası Modülasyonu

Cevap:c Darbe Genişliği Modülasyonu adı.

3. Arduino UNO’nun Program Belleği ne kadardır?


a) 24K bayt
b) 256K bayt
c) 32K bayt
d) 2K bayt

Cevap: c
Açıklama: Arduino UNO, 32K baytlık bir flash belleğe (çipin güç kaynağı kesildikten sonra bile çip tarafından tutulan bir bellek türü) sahip olan ATmega328 İşlemci tarafından çalıştırılır.

4. EEPROM’un tam formu nedir?


a) Elektriksel Olarak Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek
b) Elektriksel Olarak Kodlanmış Programlanabilir Salt Okunur Bellek
c) Elektronik Gömülü Programlanabilir Salt Okunur Bellek
d) Şifreli Elektronik Programlanabilir Salt Okunur Bellek

Cevap: a
Açıklama: EEPROM, giriş olarak voltaj darbeleri ile programlanabilen ve silinebilen bir tür kalıcı bellektir. Küçük miktarlardaki verileri işlemek için kullanılır.

5. Arduino UNO’daki RESET düğmesinin kullanımı nedir?


a) Arduino’da bulunan kodu yeniden başlatmak için
b) Bir kodun önceki bir sürümünü geri yüklemek için
c) Arduino’da bulunan kodu silmek için
d) Arduino Mikrodenetleyicisindeki SRAM’ı silmek için

Cevap: a
Açıklama: Arduino üzerindeki harici RESET düğmesi, Arduino’nun önyükleyicisini yeniden başlatmak, Arduino’da zaten mevcut olan kodun yürütülmesini etkin bir şekilde durdurmak ve ardından birkaç saniyelik gecikmeden sonra yeniden çalıştırmak için kullanılır. hazır. Bu, her zaman Arduino’nun GPIO pinlerine yapılan tüm harici bağlantılar çıkarıldığında yapılmalıdır.

6. Bazı Arduino Kartlarında bulunan Vin pininin kullanımı nedir?


a) 5V çıkış sağlamak için
b) 3V beslemeye takmak için kullanılır
c) Arduino Kartına güç sağlamak için
d) Arduino Kartını topraklamak için

Cevap: c
Açıklama: Vin Pin, genellikle harici Jak aracılığıyla verilen 9V’luk bir güç kaynağını kabul etmek için kullanılabilir. Arduino’ya Jack üzerinden güç verildiğinde 9V çıkış elde etmek için de kullanılabilir, böylece hem güç kaynağı hem de gerektiğinde güç kaynağından kısa devre görevi görür.

7. analogRead () işlevi bir kodda çağrıldığında fiziksel olarak ne yapar?


a) Dijital Giriş kabul eder
b) Ham voltaj değerini okur
c) Voltaj değerlerini okumak için ADC Devresini aktif eder
d) Voltaj değerlerini okumak için DAC Devresini aktif eder

Cevap: c
Açıklama: Arduino, analogRead() işlevi tarafından çağrıldığında, program tarafından belirtilen pinden voltajı alan ve bunları eşik değeriyle karşılaştıran bir yerleşik ADC (Analogdan Dijitale Dönüştürücü) Devresine sahiptir (5V on Arduino UNO, Arduino Mini ve Nano üzerinde 7V vb.) ve ardından 0 ile 1023 arasında bir değer sağlar.

8. Arduino Diecimila’daki 2 seri pinin kullanımı nedir?


a) GPIO dijital sinyallerini göndermek ve almak için
b) Analog sinyalleri almak için
c) PWM sinyallerini göndermek için
d) Seri TTL sinyallerini göndermek ve almak için

Cevap: d
Açıklama: Seri TTL Sinyallerini göndermek ve almak için iki adet pin bulunmaktadır. TX (iletim için) ve RX (alma için). Arduino Diecimila’da, FTDI USB’nin karşılık gelen pinlerine Seri Çipe bağlanırlar.

9. I2C Protokolünün tam formu nedir?


a) Inter-Integrated Circuit
b) Intra-Integrated Circuit
c) Entegre Inter Devre
d) Sonsuz Entegre Devre

Cevap: a
Açıklama: I2C Protokolü, düşük hızlı IC’leri mikrodenetleyicilere bağlamak için kullanılır. Phillips Semiconductors tarafından 1982’de geliştirildi.

10. Arduino UNO üzerindeki IOREF pininin işlevi nedir?


a) Sabit 12V DC besleme sağlamak
b) Kartın standart GPIO çalışma voltajına karşılık gelen voltajı sağlamak
c) Giriş voltajını alıp tüm GPIO işlemleri için referans olarak ayarlamak
d) Topraklama sağlamak

Cevap: b
Açıklama: IOREF pini Arduino için çalışma voltajı referansı sağlar. Genellikle 5V olan çoğu Arduino Kartında ancak Diecimila’da 3.3V’dir. Ancak bu pin herhangi bir zamanda bir yüke güç kaynağı olarak bağlanmamalıdır.

11. Arduino UNO’daki AREF pininin işlevi nedir?


a) Panodaki tüm analog voltaj hesaplamalarında
referans voltaj olarak kullanılır
b) Panodaki tüm dijital voltaj hesaplamalarında referans voltaj olarak kullanılır
c) Kart üzerindeki güç kaynağı için referans voltaj olarak kullanılır
d) Kart üzerindeki topraklama pinleri için referans voltajı olarak kullanılır.

Cevap: a
Açıklama: AREF pini kart tarafından analog voltajları ölçmek için dahili olarak kullanılır. Varsayılan olarak, ona hiçbir şey bağlı değilse, analog voltaj hesaplama aralığını 0-5V olarak verecektir. Ancak bu pin daha düşük bir voltaja bağlandığında, diyelim ki 3V, voltaj hesaplamaları için aralığı 0-3V arasında ayarlayacaktır.

12. Arduino UNO’nun SDA ve SCL pinlerinin işlevleri nelerdir?


a) I2C haberleşmesini kolaylaştırırlar
b) SPI Haberleşmesini kolaylaştırırlar
c) USB Haberleşmesini kolaylaştırırlar
d) Ethernet Haberleşmesini kolaylaştırırlar

Cevap: a
Açıklama: Arduino UNO üzerindeki SDA ve SCL pinleri I2C protokolü üzerinden haberleşmek için kullanılmaktadır. Arduino IDE’deki 7 bit adresleme modunu destekleyen Tel Kitaplığı tarafından desteklenirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir