Arduino Soruları ve Cevapları “Programlama – Kullanılan Dil”

 

Bu yazımızda liste halinde hazırlanmış Arduino Soruları ve Arduino Cevapları nı bulabilirsiniz iyi çalışmalar dileriz.

1. Tipik bir Arduino kodu hangi dili temel alır?


a) C / C ++
b) Java
c) Python
d) Montaj Kodu

Cevap: a
Açıklama: Arduino kodu temelde C ++ programlama dilinin hafifçe değiştirilmiş bir versiyonudur. Arduino platformunun geliştirilmesine özgü belirli işlevleri veya modülleri içerir ve geliştiriciler tarafından dilde önceden yüklenmiştir.

2. Raspberry Pi veya başka bir mikro denetleyici veya gömülü sistemde bir Arduino kodu çalıştırabilir misiniz?


a) Evet
b) Hayır

Cevap: b
Açıklama: Arduino kodu, Arduino platformuna özgü ve kesinlikle başka hiçbir platformda çalışmayacak olan önceden oluşturulmuş birçok kitaplık kullanır. Bununla birlikte, önceden oluşturulmuş kitaplıkları içeren kod satırlarını kodlarından kaldırabilir ve kodu, kodda başka küçük değişiklikler yapan başka herhangi bir C ++ platformunda çalıştırmak için kullanabilirsiniz, çünkü orijinal Arduino kodu sonuçta C ++ ‘ya dayalıdır.

3. Arduino IDE hangi dil üzerine kuruludur?


a) C/C++
b) Python
c) HTML
d) Java

Cevap: d
Açıklama: Arduino kodu, öncelikle C++ programlama dilinin bir alt kümesidir. Ancak, IDE (Integrated Development Environment) Java programlama dilinde yazılmıştır. Bir IDE, bir platform için kodu derlemek ve sürdürmek/düzenlemek için öncelikle bir grafik kullanıcı arabirimi sağlayan bir yazılımdır.

4. Arduino programlama dili genel amaçlı bir dil midir?


a) Evet
b) Hayır

Cevap: b
Açıklama: Arduino dili, C++ programlama dilinin değiştirilmiş bir versiyonu veya alt kümesidir. Bu nedenle, C++ programlama dili genel amaçlı bir programlama dili olsa bile, alt kümeye belirli belirli kitaplıkların dahil edilmesi nedeniyle, Arduino kodu başka bir Arduino kartından başka herhangi bir gömülü sistemde çalışamaz, böylece programlama dili platformunu özel kılar.

5. Arduino için başka bir programlama dilinde kod yazmak mümkün müdür?


a) Evet yazabilirsiniz
b) Hayır sadece Arduino Kodu kullanımına izin verir
c) Evet fakat kodu sadece C/C++ ile yazmalısınız
d) Evet fakat kodu Sadece Python ile yazmalısınız

Cevap: a
Açıklama: Arduino derleyicisi aslında kodu Arduino’nun komut setini kullanan Assembly diline çevirir veya daha teknik terimlerle derler. Bu nedenle, bu kodu Arduino’nun montajdaki talimat setine çevirebilen veya derleyebilen bir derleyiciye sahip başka herhangi bir dil, esasen Arduino kodu yazmak için kullanılabilir.

6. Arduino kodu bir yorumlayıcı veya derleyici tarafından işleniyor mu?


a) Arduino kodu bir yorumlayıcı tarafından işlenir
b) Arduino kodu önce C++’a derlenir ve ardından bir yorumlayıcı kullanılarak işlenir
c) Arduino kodu bir derleyici tarafından işlenir
d) Arduino kodu doğrudan işlemci tarafından yürütülür.

Cevap: c
Açıklama: Arduino kodu, C++ programlama dilinin çalışan bir alt kümesidir. C++ programlama dili, yorumlanmış bir dil değil, derlenmiş bir dildir. Bir yorumlayıcı ve bir derleyici arasındaki temel fark, her birinin kodun hata ayıklamasını ve yürütülmesini ele alma şeklidir. Bir derleyici önce kodun herhangi bir sözdizimi hatası olup olmadığını kontrol eder ve ardından yazılı kodu dönüştürmeye veya daha uygun bir şekilde derlemeye çevirmeye devam ederken, yorumlayıcı kodda herhangi bir sözdizimi hatası olup olmadığına bakılmaksızın kodu satır satır yürütür. .

7. Bir IDE ile bir derleyici arasındaki fark nedir?


a) IDE kodu çalıştırırken, derleyici kodun yazılması için grafiksel bir ortam sağlar
b) IDE kodun yazılması için grafiksel bir ortam sağlarken derleyici kodu yürütür
c) Derleyici, kodu ilgili dosyalara ve IDE’ye bağlar oradan alır
d) Derleyici ve IDE aynı şeydir

Cevap: b
Açıklama: Bir derleyici ve bir IDE’nin temel tanımlarına göre, bir kod parçasını hata ayıklama ve yürütme işi derleyiciye düşerken, IDE’nin işi kodun yazılması için kullanımı kolay bir ortam sağlamaktır. ilk başta.

8. Harici genel C/C++ kitaplıkları Arduino IDE’ye aktarılıp kodda kullanılabilir mi?


a) Evet, Arduino kodu ile harici C/C++ kütüphaneleri kullanılabilir
b) Hayır, Arduino koduna harici kütüphaneler aktarılamaz
c) Evet, ancak sadece firma tarafından onaylanan kütüphaneler kullanılabilir
d) Evet, ancak kütüphaneler yalnızca Arduino Kodunda yazılmalıdır

Cevap: a
Açıklama: Arduino Dili, C++ programlama dilinin bir alt kümesi olduğundan, bir Arduino koduna içe aktarmak için mevcut herhangi bir C/C++ kitaplığı kullanılabilir. Arduino ekosisteminin çoğu Açık Kaynak olduğu için harici kütüphanelerin kullanımında herhangi bir kısıtlama yoktur.

9. Arduino kodu Nesne Yönelimli bir programlama dili mi yoksa Prosedürel bir programlama dili mi?


a) Arduino Kodu Nesne Yönelimli ideolojiyi takip eder
b) Arduino Kodu Yukarıdan Aşağıya Prosedürel ideolojiyi
takip eder c) Arduino Kodu Aşağıdan Yukarıya Prosedürel ideolojiyi takip eder
d) Arduino Kodu özel bir Prosedürel İdeolojiyi takip eder

Cevap: c
Açıklama: Arduino IDE kullanılarak kaydedilen herhangi bir Arduino Kodu, Arduino IDE tarafından “taslak” olarak adlandırılır. Bu “çizimler”, uzantı adı “.ino” olan bir dosyaya kaydedilen koddan başka bir şey değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir