• Kategori
  • 142 okunma
  • 2 dk okuma süresi

Transformatör Temelleri ve Çalışma Prensibi

admin
 Transformatör Temelleri ve Çalışma Prensibi

Alternatif bir elektrik kaynağı tarafından sağlanan bir sargınız (bobin olarak da bilinir) olduğunu varsayalım. Sargının içinden geçen alternatif akım, sargıyı çevreleyen sürekli değişen ve alternatif bir akı üretir. Bu sargıya başka bir sargı getirilirse, bu alternatif akının bir kısmı ikinci sargıya bağlanır. Bu akı genliği ve yönünde sürekli olarak değiştiğinden, ikinci sargı veya bobinde değişen bir akı bağlantısı olmalıdır.

Faraday’ın elektromanyetik indüksiyon yasasına göre, ikinci sargıda indüklenen bir EMF olacaktır. Bu ikincil sargının devresi kapalıysa, içinden bir akım akacaktır. Bir transformatörün temel çalışma prensibi budur. Bunu görselleştirmek için elektrik sembolleri kullanalım. Kaynaktan elektrik enerjisi alan sargı ‘birincil sargı’ olarak bilinir. Aşağıdaki şemada bu “İlk Bobin” dir.

Karşılıklı indüksiyon nedeniyle istenen çıkış voltajını veren sargı genellikle ‘ikincil sargı’ olarak bilinir. Bu, yukarıdaki şemadaki “İkinci Bobin” dir.

Birincil ila ikincil sargılar arasındaki voltajı artıran bir transformatör, bir yükseltici transformatör olarak tanımlanır. Tersine, birincil ila ikincil sargılar arasındaki voltajı azaltan bir transformatör, step-down transformatör olarak tanımlanır.

Yukarıdaki transformatörün diyagramı ideal bir transformatörde teorik olarak mümkün olsa da, çok pratik değildir. Bunun nedeni, açık havada, birinci bobinden üretilen akının sadece çok küçük bir kısmının, ikinci bobine bağlanmasıdır. Böylece, ikincil sargıya bağlı kapalı devre üzerinden akan akım çok küçük olacaktır (ve ölçülmesi zor olacaktır).

Akı bağlantısının değişim hızı, ikinci sargı ile bağlantılı akı miktarına bağlıdır. Dolayısıyla ideal olarak, birincil sargı akışının neredeyse tamamı ikincil sargıya bağlanmalıdır. Bu, çekirdek tipi bir transformatör kullanılarak etkili ve verimli bir şekilde yapılır. Bu, her iki sargıda ortak olan düşük bir isteksizlik yolu sağlar.

Transformatör çekirdeğinin amacı, birincil sargı tarafından üretilen maksimum akı miktarının içinden geçtiği ve ikincil sargı ile bağlandığı düşük bir isteksizlik yolu sağlamaktır.

Açıkken transformatörden intial olarak geçen akım, transformatör ani akımı olarak bilinir.

Trafo Parçaları ve Yapısı
Bir transformatörün üç ana kısmı:

Transformatörün Birincil Sargısı
Transformatörün Manyetik Çekirdeği
Transformatörün İkincil Sargısı

Transformatörün Birincil Sargısı
Elektrik kaynağına bağlandığında manyetik akı üretir.

Transformatörün Manyetik Çekirdeği
Birincil sargı tarafından üretilen, ikincil sargı ile bağlantılı bu düşük isteksizlik yolundan geçen ve kapalı bir manyetik devre oluşturan manyetik akı.

Transformatörün İkincil Sargısı

Birincil sargı tarafından üretilen akı çekirdekten geçer, ikincil sargıya bağlanır. Bu sarım aynı çekirdeğe de sarılır ve transformatörün istenen çıkışını verir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın