Alçak Gerilim Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Alçak gerilim nedir? İşyeri ve evlerde sık sık kullanılmakta olan elektriğe prizler yardımıyla rahatça erişilebilir. Fakat elektriğin kullanım kısmına ulaşabilmesi adına çok uzun bir yol kat etmesi şarttır. Elektrik enerjisini meydana getiren enerji üretim santralleri çoğunlukla yerleşim bölgelerine uzak alanlarda kurulmaktadır. Bazı yerlerde ise kurulu halde bir enerji santrali hiçbir şekilde yoktur.

O nedenle de üretimi yapılan elektriğin ülkenin her kısmına gönderilebilmesi adına bir iletim ağı oluşturulur. Oluşan ağ ise elektrik şebekesi olarak adlandırılır. Türkiye genelinde üretim yapan her bir elektrik santrali birbirine paralel biçimde bağlanır ve enterkonnekte şebeke sistemini meydana getirir. Bunun neticesinde de ortaya çıkan enerji, üretim bölgesinden bağımsız şekilde dağıtılır.

alcak gerilim 1

Elektriğin iletilmesi konusunda aktif görev alan şebekelere iletim şebekesi denirken dağıtımda görev alan şebekelere de dağıtım şebekesi denmektedir. Elektriğin kesintisiz halde üretilip dağıtılması gereken yerlere gönderilebilmesi için bahsi geçen şebekelerin en iyi biçimde planlanması lazımdır. O yüzden de enerji kaybını engellemek ve güvenli halde elektriği uzağa göndermek için gerilim seviyeleri kullanılmaktadır. Elektrik şebekelerinde misyon üstlenen bu seviyeler şöyle sıralanabilmektedir:

  • Alçak gerilim şebeke çeşitleri (0 – 1 kV aralığındakiler)
  • Orta gerilim şebeke çeşitleri (1kV – 35kV aralığındakiler)
  • Yüksek gerilim şebeke çeşitleri (35kV – 154kV aralığındakiler)
  • Çok yüksek gerilim şebeke çeşitleri (154kV ve daha fazlası)

Alçak Gerilim Tam Olarak Nedir?

Gerilim veyahut da öteki ismi ile voltaj, herhangi bir iletkenin iki farklı ucunun arasında kalan kısımdaki potansiyel farka denir. 1 ve 1000V aralığında yer alan gerilim düzeyi ise alçak gerilim olarak bilinir. Elektrik enerjisinin iletimini sağlamak için ise alçak gerilim kafi olmayacaktır.

Alçak gerilim düzeyinde güç düşümü ve enerji kaybı daha çok olacağı için gerilim düzeyi yükseltilir ve elektriğin uzun mesafelere daha rahat gönderilmesi sağlanmış olur. Gerilimi artıran elektrik, dağıtım alanındaki trafolar aracılığı ile gerilimi düşürür. Böylece işyeri ve evlere alçak gerilim düzeyinde ulaştırılır.

alcak gerilim

Alçak Gerilim Nerelerde Kullanılır?

Ülkemiz genelindeki evlerde günlük yaşamda kullanılan enerjinin gerilimi 220V olurken sanayide aktif halde kullanılan 3 fazlı alternatif akımın gerilimi 380V düzeyinde olmaktadır. Gerilim seviyesi artışa geçtikçe izolasyon ve güvenlik önlemleri de zora gireceğinden, aynı esnada yüksek gerilimde çalışma yapacak aletlerin de üretimi zor olduğu için elektrikli aletleri çalıştırmak adına 110V – 380V aralığında alçak gerilime gereksinim duyulur. Elektrikli aletler de bu gerilim düzeyinde kullanılacak şekilde üretilir.

Elektronik aletler genel olarak doğru akım seviyesi ve daha düşük gerilim seviyesinde çalışma gösterir. O nedenle bahsi geçen cihazlarda şebeke voltajını doğru akım türüne çeviren ve gerilimini de düşüren birtakım adaptörler kullanılır. Bu adaptörler her zaman için lazım olacaktır.

Alçak Gerilim Ürünlerine Dair Bilgiler

Günümüzde birçok kişi alçak gerilim ürünlerine dair çeşitli bilgileri merak eder. Bizler de sizlere bu verileri sunmak istedik. Alçak gerilim sistemlerinde güvenlik, anahtarlama ve kontrol gibi birçok aktivite için mekanik ve elektromekanik ekipman kullanmak lazımdır. Evlerde elektrik anahtarları, devre kesici aletler, kaçak akım röleleri, otomatik sigortalar gibi alçak gerilim ürünleri yer alır.

Şebekelerde, endüstriyel tesislerde ve elbette ki sanayilerde reaktif güç kontrol röleleri, ölçüm cihazları, devre kesiciler, enerji sayaçları, yük ayırıcılar, röleler, yol vericiler ve motor koruma şalterleri kullanılır. Tüm bu saydığımız ürünler, üst düzeyde güvenlik ve üretim kalitesi sunmak için görev alır. Her birinin de kendine özgü bir görevi olduğu için çok değerlidirler. Biri bile eksik olmamalıdır.

Yorum yapın