Arduino İle Sıcaklık ve Nem Göstergesi Kodları

Günümüzde IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ev otomasyonu ve veri toplama uygulamaları daha da popüler hale gelmiştir. Bu bağlamda, Arduino platformu kullanarak sıcaklık ve nem göstergesi yapmak oldukça eğlenceli ve öğretici bir projedir. Bu blog yazısında, Arduino ile sıcaklık ve nem göstergesi uygulamasının nasıl yapılacağını adım adım anlatacağız.

Malzemeler

 • Arduino UNO veya benzeri bir Arduino kartı
 • DHT11 veya DHT22 sıcaklık ve nem sensörü
 • 10K ohm direnç
 • Bağlantı kabloları
 • Breadboard (deney tahtası)

Devre Bağlantısı

 1. DHT sensörünün VCC pini Arduino’nun 5V pinine, GND pini GND pinine, ve OUT pini ise Arduino’nun bir dijital pinine bağlanmalıdır.
 2. 10K ohm direnç, DHT sensörünün VCC pini ve OUT pini arasına bağlanmalıdır.

Kod Parçacığı

Aşağıda, DHT sensörünün okuma ve verileri seri port üzerinden gönderme için kullanılan basit bir Arduino kodu örneği bulunmaktadır:

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2    // DHT sensörünün bağlı olduğu dijital pin
#define DHTTYPE DHT11  // Kullanılan DHT sensörünün türü

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 dht.begin();
}

void loop() {
 float temperature = dht.readTemperature();  // Sıcaklık ölçümü
 float humidity = dht.readHumidity();     // Nem ölçümü

 Serial.print("Sıcaklık: ");
 Serial.print(temperature);
 Serial.print(" °C, Nem: ");
 Serial.print(humidity);
 Serial.println(" %");

 delay(2000); // 2 saniye bekleyin
}

Kod Açıklaması

Kod, DHT sensörünün verilerini okur ve seri port üzerinden sıcaklık ve nem değerlerini gönderir. DHT.h kütüphanesi, sensör ile iletişim kurmak için kullanılır. DHTPIN sabiti, sensörün hangi dijital pine bağlı olduğunu belirtir. DHTTYPE sabiti ise kullanılan DHT sensörünün türünü belirtir (DHT11 veya DHT22).

Sonuç

Bu basit proje ile Arduino kullanarak sıcaklık ve nem göstergesi oluşturabilirsiniz. Projeyi geliştirerek, elde edilen verileri LCD ekran veya internet üzerinden uzaktan erişimle görüntülemek gibi özellikler eklemek mümkündür. Bu uygulama, Arduino’nun temel programlama yeteneklerini ve sensörlerle etkileşimini anlamak için harika bir başlangıçtır.

Yorum yapın