Elektronik Devre Elemanları

Elektronikte yeniyseniz veya elektronik devreler kurmaya başlıyorsanız, yapmanız gereken önemli şey birkaç Temel Elektronik Bileşen ve Ekipmanı tanımaktır. Bu temel elektronik bileşenleri,amaçlarını vb. Anlamadan devre tasarımınız beklendiği gibi çalışmayabilir.

Dirençler, Kapasitörler, LED’ler, Transistörler vb.Gibi birçok elektronik bileşen vardır ve ayrıca Güç Kaynağı, Osiloskop, Fonksiyon Jeneratörü (veya Sinyal Jeneratörü), Multimetre vb.

Bu eğitimde, en yaygın temel elektronik bileşenlerin birkaçına kısa bir genel bakış elde edebilirsiniz. Belirli bir bileşen hakkında daha fazla bilgi için, tek tek bileşenle ilişkili bağlantıya göz atabilirsiniz.

Temel Elektronik Bileşenler

Farklı elektronik bileşen türlerini sınıflandırmanın birçok yolu vardır, ancak en yaygın yol bunları üç türe ayırmaktır:

1) Aktif Elektronik Bileşenler,

2) Pasif Elektronik Bileşenler ve

3) Elektromekanik Bileşenler.

Aktif Elektronik Bileşenler

Açıkçası, Aktif Bileşen, bir pil gibi bir enerji kaynağı olarak hareket eden bir cihazdır. Ancak Aktif Bileşenlerin tanımı, devre analizi yapan birkaç elektronik mühendisine göre değişir. Aktif bileşenler, enerji kaynağına bağlı olan ve bir devreye güç sağlayabilen cihazlar olarak tanımlanır.

Örneğin, aktif bir bileşen olan diyotu düşünün. Diyot devreye bağlandığında ve enerji kaynağı uygulandığında, elektronları hemen iletmez. Yalnızca eşik değerine ulaşıldığında iletime başlar. Böylece çalışması için enerji kaynağına bağlıdır. Dolayısıyla aktif bir bileşendir.

Aktif Elektronik Bileşenler elektronların akışını bunlardan kontrol edebilir. Yaygın olarak kullanılan Aktif Bileşenlerin bazıları Transistörler, Yarı İletkenler (Diyotlar), IC’ler (Entegre Devreler), Güç Kaynakları (Piller, AC ve DC Güç Kaynakları) vb.

1.Diyotlar ;

Bir diyot, akımın bir yönde akışına izin veren doğrusal olmayan bir yarı iletken cihazdır. Bir Diyot iki uçlu bir cihazdır ve iki uç sırasıyla Anot ve Katottur. Aşağıdaki bir Diyot sembolüdür.Diyotlar kategorisine giren çeşitli bileşenler yine var. Bunlar PN Bağlantı Diyotu, Işık Yayan Diyot (LED), Zener Diyot, Schottky Diyot, Fotodiyot ve DIAC’dir.

2.Transistörler;

Transistör, elektronik devrelerin geleceğini değiştiren buluş. Elektrik gücünü değiştirmek veya elektronik sinyalleri yükseltmek için kullanılabilen yarı iletken bir cihazdır.

Transistör, akım kontrollü bir cihaz veya voltaj kontrollü bir cihaz olabilen 3 terminalli bir cihazdır.Farklı tip transistörler vardır.

1) Bipolar Kavşak Transistörleri (BJT) ve
2) Alan Etkili Transistörler (FET).

Ayrıca aşağıda gösterildiği gibi sınıflandırılabilirler

3.Entegre Devreler (IC’ler);

Entegre Devre veya IC, bir yarı iletken malzemeden (genellikle Silikon) yapılmış tek bir cihazda (veya yongada) birkaç elektronik bileşenin (çoğunlukla transistörler) entegrasyonu veya birleştirilmesidir.

TV’ler, Cep Telefonları, Dizüstü Bilgisayarlar, Ses Oynatıcılar, Yönlendiriciler vb.Gibi neredeyse tüm elektronik cihazlarda Entegre Devre bulunur.

IC’ler tekrar Analog IC’lere ve Dijital IC’lere ayrılır. Analog IC’ler, doğada sürekli değişen Sıcaklık, Ses vb. Analog Sinyaller üzerinde çalışır. Dijital IC’ler ise, İkili 0 ve 1 olarak temsil edilen Ayrık Sinyaller, yani sıfır volt ve sıfır olmayan voltlar (5V veya 3.3V gibi) üzerinde çalışır.

Temel elektronik devrelerde yaygın olarak kullanılan IC, LM741 gibi Op-Amp’ler (İşlemsel Amplifikatörler), NE555 gibi Zamanlayıcılar, AT89S52 gibi Mikrodenetleyiciler, CD4017 gibi Sayıcılar ve L293D gibi Motor Sürücülerdir.

 • Vakum tüpleri
  Transistör icadından önce transistörlerin yerine vakum tüpleri kullanılmıştır. Bu, vakumdaki elektron akışını kontrol eden bir elektron tüpü olarak tanımlanır. Eski TV’lerde ve bilgisayar monitörlerinde kullanılan CRT ekranlar vakum tüpleri için en iyi örneklerdir.

4.Güç kaynakları

 • DC güç kaynağı ;

Tezgah Güç Kaynağı, elektronik devrelerin etrafında çalışmak söz konusu olduğunda önemli bir ekipman parçasıdır. Elektronik bileşenler büyük ölçüde DC Güç Kaynağı üzerinde çalışır ve bu nedenle güvenilir bir DC Güç Kaynağı kaynağına sahip olmak çok önemlidir.AC – DC Güç Kaynakları, Doğrusal Regülatörler, Anahtarlama Modu Güç Kaynağı, vb.Gibi birçok Güç Kaynağı vardır. Tezgah güç kaynağına alternatif olarak, 5V veya 12V gibi proje gereksinimlerine göre bir duvar adaptörü kullanmaktır.

 • Piller ;

Pil, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, fenerler vb. Gibi cihazlara güç sağlayan bir cihazdır. Elektronikte, devreyi taşınabilir hale getirmek veya sadece test etmek için devrelerimize güç sağlamak için genellikle pilleri kullanırız. devrenin işlevselliği.Piller farklı boyut ve voltajlarda gelir. Piller ayrıca Birincil ve İkincil olarak sınıflandırılır. Birincil Piller bitene kadar kullanabilir ve daha sonra atabilirsiniz. İkincil Piller durumunda, şarj edildikten sonra da şarj edilebilir. Elektronik devrelerde, genellikle 1.5V AA Piller veya 9V PP3 Piller kullanırız.

5.Görüntü Cihazları

 • 16 x 2 LCD

Elektronik devrelerde en yaygın kullanılan ekran modülü bir LCD Ekran ve özellikle 16 x 2 LCD Ekrandır. İki satır ve 16 sütun içeren alfasayısal bir ekrandır ve en fazla 32 karakter görüntüleyebilir.

 • 7 – Segment Ekranı

Bir diğer yaygın ekran modülü Yedi Segment Ekrandır. Saatler, sayaçlar, hesap makineleri, genel bilgi sistemleri vb.Gibi farklı elektronik cihazlarda ondalık sayıları görüntülemek için kullanılabilir.

Pasif bileşenler

Pasif Bileşenler, akım akışını aralarından kontrol edemez, yani devreye enerji sokamaz, ancak voltaj ve akımı artırabilir veya azaltabilir.

Dirençler, Kapasitörler, Endüktörler ve transformatörler gibi iki terminal bileşeni Pasif Bileşenlere örnektir.

1.Dirençler;

Tüm elektronik bileşenlerin temeli Dirençlerdir. Devreye elektrik direnci kazandıran pasif bir elektronik bileşendir. Dirençleri kullanarak, akımı azaltabilir, gerilimleri bölebilir, transistörlerin (veya diğer aktif elemanların) ayarlanması

Ohm Yasası, bir iletken vasıtasıyla akımın iletken üzerindeki voltajla doğru orantılı olduğunu belirten bir direncin davranışını tanımlar. Orantılılık sabiti Direnç olarak adlandırılır.

Ohm Yasasının matematiksel temsili I = V / R’dir.

Farklı direnç tipleri işlevlerine, boyutlarına, özelliklerine vb. Göre tanımlanabilir. Reaktörler Sabit Dirençlere ve Değişken Dirençlere ayrılır.

Sabit Dirençler, adından da anlaşılacağı gibi, sabit bir dirence sahiptir ve direnci harici parametreler nedeniyle değişmez. Direnç (LDR) veya Termistör. Aşağıdaki resimde mevcut farklı direnç türleri gösterilmektedir.

2.Kondansatörler;

İkinci önemli pasif bileşenler, enerjiyi elektrik alanı şeklinde depolayan bir cihaz olan bir kondansatördür. Çoğu kapasitör, bir dielektrik malzeme ile ayrılmış iki iletken plakadan oluşur.

İletken plakalardan herhangi birinde Q yükü ve V aralarındaki voltaj ise, Kapasitör C Kapasitesi C = Q / V’dir.

Elektronik devrelerde, bir kondansatör esas olarak DC Akımını engellemek ve AC Akımına izin vermek için kullanılır. Kapasitörlerin diğer uygulamaları filtreler, zamanlama devreleri, güç kaynakları ve enerji depolama elemanlarıdır.

Polarize, Polarize Olmayan, Seramik, Film, Elektrolitik, Süper Kapasitörler gibi birçok Kondansatör türü vardır.

3.İndüktörler;

Kondansatörler enerjiyi elektrik alanı şeklinde depolarsa, indüktörler enerjiyi Manyetik Alan şeklinde depolayan cihazlardır. İndüktör, bir bobin şeklinde sarılmış bir telden başka bir şey değildir.

İndüktör, filtreler, bobinler, ayarlanmış devreler vb.Gibi AC ekipmanlarında yaygın olarak kullanılır.

Bobinin etrafına sarıldığı çekirdek, yani hava, demir, ferrit vb. Manyetik alanın gücünü belirleyecektir. İndüktörler, elektrik akımındaki değişikliklere karşı çıkarlar ve akımdaki değişiklikler voltaj indüksiyonuna neden olur.

Temel Test ve Ölçüm Cihazları

Elektronik devrelerin tasarlanması söz konusu olduğunda, akım, gerilim, frekans, direnç, kapasitans vb.Gibi çeşitli parametreleri test etmek ve ölçmek çok önemlidir. Bu nedenle, Osiloskoplar, Multimetreler, Mantık Analizörleri, Fonksiyon Jeneratörleri (veya Sinyal Jeneratörleri) gibi Test ve Ölçüm Cihazları sıklıkla düzenli olarak kullanılır.

1.Osiloskop

Sürekli değişen sinyalleri gözlemlemek için en güvenilir Test Ekipmanı Osiloskop’tur. Bir Osiloskop yardımıyla, zaman içinde voltaj gibi bir elektrik sinyalindeki değişiklikleri gözlemleyebiliriz.

Osiloskoplar Tıp, Elektronik, Otomobil, Endüstriyel ve Telekomünikasyon Uygulamaları gibi geniş bir alanda kullanılmaktadır.

Başlangıçta, Osiloskoplar Katot Işın Tüpü (CRT) ekranlarından oluşur, ancak günümüzde neredeyse tüm Osiloskoplar depolama ve bellek gibi gelişmiş özelliklere sahip Dijital Osiloskoplardır.

2.Multimetre

Bir multimetre, Voltmetre, Ampermetre ve Ohmmetrenin bir kombinasyonudur. Akım, gerilim vb.Gibi bir elektronik devrenin farklı parametrelerini ölçmek için kolay bir yol sağlarlar.

Multimetreler hem AC hem de DC’deki değerleri ölçebilir. Earlies Multimeters Analog ve bir işaret iğnesinden oluşur. Modern Multimetreler Dijital’dir ve genellikle Dijital Multimetreler veya DMM olarak adlandırılır.

DMM’ler elde taşınabilir cihazlar ve tezgah cihazları olarak mevcuttur. Bir Multimetre, bir devrede temel arızaları bulmak için çok kullanışlı olabilir.

3.Fonksiyon Üreteci veya Sinyal Üreteci

Bir Sinyal Üreteci, adından da anlaşılacağı gibi, elektronik devrelerin test edilmesi ve sorunlarının giderilmesi için çeşitli sinyaller üretir. En yaygın sinyal türleri Üçgen Dalga, Sinüs Dalgası, Kare Dalga ve Testere Dişi Dalgasıdır.

Bir tezgah güç kaynağı ve osiloskopun yanı sıra, bir fonksiyon jeneratörü de elektronik devreler tasarlarken önemli bir ekipman parçasıdır.

Bu yazıda, elektronik devreleri tasarlarken veya test ederken çok sık karşılaştığımız birkaç Temel Elektronik Bileşen ve Test Ekipmanı gördük.

 

Gözden Geçirin

Yarı İletken Nedir? Temel Bilgileri Öğrenin

“Yarı iletken” terimi, modern elektroniklerin temeli dışında, ne anlama geldiğini bile bilmeyen insanlar tarafından onlarca …

14 yorumlar

 1. İşinin ehli ve güvenilir bir kurum. Kendilerine gönül rahatlığı ile güvenebilirsiniz. İşinde uzman kişiler tarafından en iyi hizmeti alıyorsunuz.

 2. her türlü elektronik arızaları güvenli bir şekilde teslim edip yaptırabileceğiniz ayrıca her türlü parçaları bulabileceğiniz bir firma, detaylı bilgi verdikleri için çok teşekkürler.

 3. Oldukça detaylı ve açıklayıcı olmuş. Daha önce elektronik parça konusunda çalıştığımız güvenilir bir firmadır içiniz rahat olsun.

 4. elektronikle alakalı güzel ve bilgilendirici bir yazı olmuş. Kafama takılan sorular vardı cevapları buldum.

 5. Değerli yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

 6. iş bilmek bi başka güzel oluyor sitede anlaşılmayan tek bir yazı ile karşılaşmadım ingilizce olarak anlatımlarda daha bi güzel olmuş bu güzel ve içeriği zengin olan bu siteyi sevdim bunun ıcın tesekkur ederım

 7. elektronik ile ilgili bilgilendirici bir yazı olmuş.teşekkür ederim ayrıca alt başlıklara ayırarak detaylandırılmış kafama takılan bir şey kalmadı emeğiniz için teşekkür ederim

 8. Dönem ödevim için gerçekten çok işime yaradı. Yararlı bir makale olmuş ellerinize sağlık hocam.

 9. Elektrik devreleriyle ilgilibir çok konu hakkında bilgi sahibi oldum siteniz sayenizde

 10. Bir çok öğrencinin faydalanması gereken bilgilerle dolu. Gerçekten muntazam hazırlanmış.

 11. harika bir deneyim işinin ehli insanlar çalışıyor yazılar çok detaylı ve açılayıcı çok işimi gördü sağolun

 12. merak ettiğim bir konuydu, güzel açıklamışsınız elinize sağlık

 13. Bilgiler için teşekkürler

 14. o kadar kaliteli bir yazı hazırlamışınız ki, tüm işimi görmeme yardımcı oldu. çok sağolun teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir